طراحی آموزشی برای جشنواره معماری نوین تدریس

کانون فارس : ارائه بهترین نمونه طراحی آموزشی برای جشنواره معماری نوین تدریس

امیدواریم بتوانیم در بستری از تلاش و تدوین بهترین نمونه های طراحی آموزشی برای جشنواره معماری تدریس , سناریو تدریس و الگوی برتر تدریس بر اساس طراحی آموزشی , گزارش تخصصی معلمان , اقدام پژوهی و درس پژوهی , طرح جابر و طرح کرامت , تجارب برتر تربیتی معلمان , نمونه سوال امتحانی و استخدامی و...کمک کنیم تا همکاران فرهنگی عزیز , دانش آموزان و... علاوه بر اینکه میتوانند براحتی این نمونه فایل ها را پیدا کرده و دانلود کنند بلکه بتوانیم با تدوین نمونه فایل های مناسب به بهبود و پیشرفت سیستم آموزشی کشور هم کمک کنیـــــــــم.

با ورود به زیر نمونه های معماری تدریس را دانلود کنید.

مرکز دانلود گویا طرح

طراحی آموزشی : معماری تدریس

هر معلم و آموزگاری روش های خاص خود را برای طراحی آموزشی و تدریس دارد . استفاده از تجارب موفق معلمان که در نهایت منجر به تدوین استانداردهای بهتری برای طراحی آموزشی مدارس و کلاس های درس میباشند مهمترین هدفی میباشد که آموزش و پرورش کشور از این پروژه انتظار دارد.

جشنواره هایی چون نگارش تجارب برتر معلمان , اقدام پژوهی , گزارش تخصصی و ... در نهایت به دنبال نیل به هدف بزرگی هستند که اگر به درستی اجرایی شود قطعا و یقینا میتواند اثرات معجزه واری روی آینده کشور بواسطه ارتقاء سطح تحصیل و آموزش در سطوح پایه داشته باشد.

معماری نوین تدریس

با توجه به اهمیت فوق العاده مبحث طراحی آموزشی , سناریو و الگوی برتر تدریس همکاران ما در کانون معلمان فارس تلاش وافری در جهت تهیه و تدوین نمونه های طراحی آموزشی , گردواری تجارب برتر و الگوی برتر تدریس معلمان از سراسر کشور داشته و دارند تا بتوانیم از این طریق آنها را در اختیار معلمان وهمکاران با تجربه کمتر قرار دهیم تا انشالله در مسیر تدریسشان بتواند نقش و تاثیر مثبتی را داشته باشد

طراحی آموزشی برای جشنواره معماری تدریس

بهترین نمونه های طراحی آموزشی معلمان , سناریو و الگوی برتر تدریس را فقط در سایت کانون معلمان فارس خواهید یافت.

طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم ابتدایی برای جشنواره معماری تدریس با موضوع من و پرسش هایم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۲۳

طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم دبستان برای جشنواره معماری تدریس با موضوع پرواز کن

$۲۵,۰۰۰.۰۰
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۱۴

طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی برای جشنواره معماری تدریس با موضوع ما کجا هستیم

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی کلاس سوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع من بزرگتر هستم

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع از خانه محافظت کنیم
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع بازیافت
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع نماز جمعه
طرح درس مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان برای جشنواره معماری تدریس با موضوع مقررات خانه
معماری تدریس پایه ششم ابتدایی بر اساس طرح درس درس علوم با موضوع نیروی مغناطیسی
معماری تدریس پایه ششم دبستان بر اساس طرح درس قرآن با موضوع روخوانی سوره الرحمن
طراحی آموزشی پایه ششم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس درس ریاضی با موضوع تفهیم مقایسه کسر ها
معماری نوین تدریس پایه ششم بر اساس طراحی آموزشی

معماری نوین تدریس پایه ششم بر اساس طراحی آموزشی درس علوم با موضوع زمین پویا

معماری نوین تدریس کلاس ششم بر اساس طراحی آموزشی درس ریاضی با موضوع تشخیص نسبت ها

طراحی آموزشی کلاس ششم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس درس ریاضی با موضوع تقریب
طراحی آموزشی کلاس ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس علوم با موضوع سالم بمانیم

طراحی آموزشی پایه ششم ابتدایی

طراحی آموزشی پایه ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس قرآن با موضوع آشنایی با خط قرآن و علائم وقف

طراحی آموزشی پایه ششم

طراحی آموزشی پایه ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع هفت خان رستم

$۲۵,۰۰۰.۰۰

آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۲

طراحی آموزشی کلاس ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس علوم با موضوع سفر انرژی

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس پایه پنجم ابتدایی
آبا ۱۵, ۱۳۹۶ ۲

معماری نوین تدریس پایه پنجم ابتدایی بر اساس طراحی آموزشی درس قرآن با موضوع سوره انفال

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس کلاس پنجم دبستان

معماری نوین تدریس کلاس پنجم دبستان بر اساس طراحی آموزشی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع سرودی برای پاکی

بهترین نمونه های طراحی آموزشی معلمان, الگوی برتر تدریس , گزارش تخصصی, درس پژوهی, طرح کرامت, طرح جابر, اقدام پژوهی| در همه مقاطع تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و متوسطه را از کانون معلمان فارس بخواهید.