طراحی آموزشی , معماری نوین و الگوی برتر تدریس معلمان

کانون فارس : ارائه بهترین نمونه طراحی آموزشی , الگوی برتر تدریس و فایل های مورد نیاز معلمان و دانش آموزان

امیدواریم بتوانیم در بستری از تلاش و تدوین بهترین نمونه های طراحی آموزشی , سناریو و الگوی برتر تدریس بر اساس طراحی آموزشی , گزارش تخصصی معلمان , اقدام پژوهی و درس پژوهی , طرح جابر و طرح کرامت , تجارب برتر تربیتی معلمان و...کمک کنیم تا همکاران فرهنگی عزیز , دانش آموزان و... علاوه بر اینکه میتوانند براحتی این نمونه فایل ها را پیدا کرده و دانلود کنند بلکه بتوانیم با تدوین نمونه فایل های مناسب به بهبود و پیشرفت سیستم آموزشی کشور هم کمک کنیـــــــــم.

طراحی آموزشی

هر معلم و آموزگاری روش های خاص خود را برای طراحی آموزشی و تدریس دارد . استفاده از تجارب موفق معلمان که در نهایت منجر به تدوین استانداردهای بهتری برای طراحی آموزشی مدارس و کلاس های درس میباشند مهمترین هدفی میباشد که آموزش و پرورش کشور از این پروژه انتظار دارد.

جشنواره هایی چون نگارش تجارب برتر معلمان , اقدام پژوهی , گزارش تخصصی و ... در نهایت به دنبال نیل به هدف بزرگی هستند که اگر به درستی اجرایی شود قطعا و یقینا میتواند اثرات معجزه واری روی آینده کشور بواسطه ارتقاء سطح تحصیل و آموزش در سطوح پایه داشته باشد.

طراحی آموزشی , سناریو و الگوی برتر تدریس

با توجه به اهمیت فوق العاده مبحث طراحی آموزشی , سناریو و الگوی برتر تدریس همکاران ما در کانون معلمان فارس تلاش وافری در جهت تهیه و تدوین نمونه های طراحی آموزشی , گردواری تجارب برتر و الگوی برتر تدریس معلمان از سراسر کشور داشته و دارند تا بتوانیم از این طریق آنها را در اختیار معلمان وهمکاران با تجربه کمتر قرار دهیم تا انشالله در مسیر تدریسشان بتواند نقش و تاثیر مثبتی را داشته باشد

موضوعات

بهترین نمونه های طراحی آموزشی معلمان , سناریو و الگوی برتر تدریس را فقط در سایت کانون معلمان فارس خواهید یافت.

طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع من و پرسش هایم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم دبستان
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۲۳

طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع پرواز کن

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۱۴

طراحی آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع ما کجا هستیم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی کلاس سوم دبستان
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۱۸

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی کلاس سوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع من بزرگتر هستم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۸

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع از خانه محافظت کنیم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۱۳

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع بازیافت

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۴

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع نماز جمعه

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان
آذر ۲, ۱۳۹۶ ۲۵

طراحی آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع مقررات خانه

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس پایه ششم ابتدایی
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۳

معماری نوین تدریس پایه ششم ابتدایی بر اساس طراحی آموزشی درس علوم با موضوع نیروی مغناطیسی

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس پایه ششم دبستان
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۱

معماری نوین تدریس پایه ششم دبستان بر اساس طراحی آموزشی درس قرآن با موضوع روخوانی سوره الرحمن

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی پایه ششم دبستان
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۲

طراحی آموزشی پایه ششم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس درس ریاضی با موضوع تفهیم مقایسه کسر ها

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس پایه ششم بر اساس طراحی آموزشی

معماری نوین تدریس پایه ششم بر اساس طراحی آموزشی درس علوم با موضوع زمین پویا

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس کلاس ششم بر اساس طراحی آموزشی
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۲

معماری نوین تدریس کلاس ششم بر اساس طراحی آموزشی درس ریاضی با موضوع تشخیص نسبت ها

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی کلاس ششم دبستان
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۳

طراحی آموزشی کلاس ششم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس درس ریاضی با موضوع تقریب

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی کلاس ششم
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۱

طراحی آموزشی کلاس ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس علوم با موضوع سالم بمانیم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی پایه ششم ابتدایی
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۲

طراحی آموزشی پایه ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس قرآن با موضوع آشنایی با خط قرآن و علائم وقف

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی پایه ششم
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۱

طراحی آموزشی پایه ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع هفت خان رستم

$۲۵,۰۰۰.۰۰
طراحی آموزشی کلاس ششم ابتدایی
آبا ۱۶, ۱۳۹۶ ۲

طراحی آموزشی کلاس ششم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس درس علوم با موضوع سفر انرژی

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس پایه پنجم ابتدایی
آبا ۱۵, ۱۳۹۶ ۲

معماری نوین تدریس پایه پنجم ابتدایی بر اساس طراحی آموزشی درس قرآن با موضوع سوره انفال

$۲۵,۰۰۰.۰۰
معماری نوین تدریس کلاس پنجم دبستان

معماری نوین تدریس کلاس پنجم دبستان بر اساس طراحی آموزشی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع سرودی برای پاکی

بهترین نمونه های طراحی آموزشی معلمان, الگوی برتر تدریس , گزارش تخصصی, درس پژوهی, طرح کرامت, طرح جابر, اقدام پژوهی| در همه مقاطع تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و متوسطه را از کانون معلمان فارس بخواهید.