اقدام پژوهی معلمان : بهترین نمونه های اقدام پژوهی ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان

اقدام پژوهی ارتقاء بازدهی آموزشی و برنامه ریزی درسی

نمونه اقدام پژوهی مدیر چگونه توانستم  با تشکیل جلسات والدین و به کمک والدین بازدهی آموزشی را ارتقاء داده  و برنامه ریزی درسی را در دانش آموز نهادینه کنم

نمونه اقدام پژوهی برای مدیر مدرسه نگارش شده است و با توجه به اینکه فایل بصورت قابل ویرایش میباشند همکاران دیگر هم میتوانند با ایجاد تغییراتی از آن استفاده کرده یا ایده بگیرند . 

مورد اقدام پژوهشی در این فایل اقدام پژوهی بطور پیشفرض یک دانش آموز بنام زهره است که قابل ویرایش بوده و متناسب با شرایط آموزشگاهتان هم امکان تعریف اختلال کلی بین دانش آموزان وجود دارد و هم میتوانید بحث اقدام پژوهشی را بر روی دانش آموز خاصی در آموزشگاه خودتان متمرکز نمیید.

این نمونه اقدام پژوهی ارتقاء بازدهی آموزشی و نهادینه سازی برنامه ریزی در دانش آموز در 25 صفحه فایل ورد بوده و در اردیبهشت ماه 1398 تدوین شده است.

موضوعات و عناوین کلی بکار رفته در این اقدام پژوهی برنامه ریزی و بازدهی آموزش

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با فرآیند آموزشی 

لینک دانلود

اقدام پژوهی رفتارهای نابهنجار

اقدام پژوهی معاون آموزشی با موضوع چگونه رفتار های نا بهنجار، منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزانم را کنترل نمایم دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش

اقدام پژوهی معاون آموزشی با موضوع چگونه رفتار های نا بهنجار، منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزانم را کنترل نمایم دقیق و کامل در قالب ورد

تیترهایی که در این اقدام پژوهی معاون آموزشی وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با رفتارهای نابهنجار و اختلالات رفتاری

پیشگفتار اقدام پژوهی معاون آموزشی در رابطه با  اختلالات رفتاری 

مقدمه  موضوع در رابطه با اختلالات رفتاری 

نحوه دانلود

برای دانلود نمونه اقدام پژوهی نهادینه سازی برنامه ریز و افزایش بازدهی آموزشی در دانش آموز : نگارش شده برای مدیر و دریافت دانلود اقدام  پژوهی مدیر از لینک خرید استفاده نمایید.

لینک دانلود

برای دانلود کلیک کنید

اقدام پژوهی اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی دانش آموز

اقدام پژوهی لجبازی و خودنمایی و اختلالات رفتاری دانش آموز - این نمونه اقدام پژوهی لجبازی و اختلال رفتاری دانش آموز به صورت پیشفرض برای مدیر یا معاون مدرسه نوشته شده است و بصورت قابل ویرایش بوده و سایر همکاران هم امکان استفاده و ایده گیری از آن را دارند .

موضوع چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز پایه دوم آموزشگاه از بین ببرم در قالب ورد و قابل ویرایش

نگارش شده توسط اتاق تعاون معلم پژوهنده - اردیبهشت 98

اقدام پژوهی مدیر متوسطه با موضوع چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز پایه دوم آموزشگاه از بین ببرم

تیترهای اقدام پژوهی اختلالات رفتاری

تیترهایی که در این اقدام پژوهی مدیر متوسطه وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  خودنمایی

پیشگفتار در رابطه با  خودنمایی 

مقدمه  موضوع در رابطه با خودنمایی 

شناسایی مسئله در رابطه با  خودنمایی 

لینک دانلود


معاون پرورشی

اقدام پژوهی حجاب و عفاف

برای شما همکاران گرامی که همواره همراه اتاق تعاون معلم پژوهنده بوده اید نمونه ای جدید و خوش نگارش در مورد اقدام پژوهی حجاب و عفاف را که بصورت پیشفرض برای معاونت پرورشی مدرسه و در اردیبهشت ماه 1398 نگارش شده را آماده کرده ایم . البته با توجه به اینکه فایل در فرمت ورد و قابل ویرایش هست سایر همکاران اععم از معلمان , مدیران , سرپرست خوابگاه و .. هم میتوانند از این بسته جدید و با کیفیت اقدام پژوهی حجاب و عفاف استفاده کنند یا از آن برای تدوین اقدام پژوهی خودشان ایده بگیرند. 

نمونه اقدام پژوهی معاونت پرورشی مدرسه با موضوع چگونه توانستم علاقه قلبی به حجاب و عفاف را در يكي از دانش آموزانم به نام .... نهادينه سازم

فهرست مطالب موجود در اقدام پژوهی نهادینه سازی علاقه به حجاب و عفاف در دانش آموز

فهرست مطالبی که در این نمونه اقدام پژوهی حجاب و عفاف معاونت پرورشی مدرسه وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  نهادینه سازی علاقه قلبی به حجاب و عفاف

پیشگفتار در رابطه با  حجاب و عفاف

مقدمه  موضوع در رابطه با حجاب و عفاف

شناسایی مسئله در رابطه با  حجاب و عفاف

لینک دانلود

 

 

لینک دانلود


 

اقدام پژوهی مربی بهداشت

اقدام پژوهی بهداشت فردی

جدیدترین نمونه از گروه اقدام پژوهی بهداشت فردی که در اردیبهشت 98 نگارش شده و بصورت پیشفرض از دید یک مربی بهداشت مدرسه با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به رعايت بهداشت فردي علاقه مند کنم در قالب ورد و قابل ویرایش در حال حاضر آماده دانلود میباشد.

اقدام پژوهی بهداشت فردی برای مربی بهداشت مدرسه با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان  كلاسم را به رعايت بهداشت فردي علاقه مند کنم

 

مهمترین تیترهای استفاده شده در نمونه اقدام پژوهی رعایت بهداشت فردی

تیترهایی که در این اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان به رعایت بهداشت فردی نگارش شده در اردیبهشت 98 برای مربی بهداشت مدرسه وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با ترغیب دانش آموزان برای  بهداشت فردی

پیشگفتار در رابطه با تذغیب و تشویق دانش آموزان برای بهداشت فردی 

مقدمه  موضوع اقدام پژوهی مربی بهداشت مدارس در رابطه با بهداشت فردی 

شناسایی مسئله در رابطه با  بهداشت فردی 

لینک دانلود

 

اقدام پژوهی برنامه غذایی

اقدام پژوهی مربی بهداشت مدارس با موضوع چگونه توانستم به کمک ارائه برنامه غذایی مناسب به تناسب اندام آرمیتا کمک کنم در قالب ورد و قابل ویرایش

اقدام پژوهی مربی بهداشت مدارس با موضوع چگونه توانستم به کمک ارائه برنامه غذایی مناسب به تناسب اندام آرمیتا کمک کنم

لینک دانلود

اقدام پژوهی ترغیب به خوردن شیر و تغذیه مناسب

اقدام پژوهی ترغیب دانش آموزان به خوردن شیر و تغذیه مناسب مربی بهداشت با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به خوردن شیر و تغذیه مناسب ترغیب کنم در قالب ورد و قابل ویرایش

اقدام پژوهی مربی بهداشت با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به خوردن شیر  و تغذیه مناسب ترغیب کنم

لینک دانلود


مشاور مدرسه:

اقدام پژوهی آگاهی بخشی و تربیت جنسی و اخلاقی دانش آموزان برای مشاور مدرسه

اقدام پژوهی تربیت جنسی و اخلاقی دانش آموزان : نگارش شده در اردیبهشت 98 بصورت پیشفرض برای  مشاور مدرسه : این فایل با توجه به قابلیت ویرایش برای سایر همکاران هم میتواند مورد استفاده یا ایده گرفتن قرار گیرد.

موضوع و عنوان کلی این فایل : چگونه توانستم به تربیت  جنسی و اخلاقی دردانش آموزانم بپردازم و آنها را از آسیب های اجتماعی دور کنم نمونه کامل و دقیق در قالب ورد

سرفصل ها و تیرترهای اصلی اقدام پژوهی مشاور مدرسه : اقدام پژوهی تربیت جنسی و اخلاقی دانش آموز 

تیترهایی که در این اقدام پژوهی تربیت جنسی و اخلاقی دانش آموزان قابل استفاده برای مشاور مدرسه وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  تربیت  اخلاقی و جنسی دانش آموزان

پیشگفتار در رابطه با  اصول تربیت اخلاقی و جنسی 

مقدمه  موضوع در رابطه با تربیت اخلاقی و  جنسی 

شناسایی مسئله در رابطه با  تربیت جنسی  و اخلاقی

لینک دانلود

اقدام پژوهی افزایش میزان هدایت دانش آموزان به سوی رشته ها و مهارت های مورد نیاز حال و آینده

اقدام پژوهی هدایت تحصیلی دانش آموزان نگارش شده برای مشاور مدرسه در اردیبهشت ماه 1398 توسط اتاق تعاون معلم پژوهنده با عنوان کلی افزایش میزان هدایت دانش آموزان به سوی رشته ها و مهارت های مورد نیاز حال و آینده دقیق و مناسب در قالب 30 صفحه فایل قابل ویرایش وردرا همینک میتوانید دانلود نمایید.

عناوین و سرفصل ها

عناوین و سرفصل های بکار رفته  اقدام پژوهی مشاور مدرسه : اقدام پژوهی هدایت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد شامل موارد زیر است:

لینک دانلود


اقدام پژوهی نظم و انضباط برای معاون آموزشی

اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه دوم با موضوع چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم در قالب ورد

اقدام پژوهی معاون آموزشی دبستان با موضوع چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و كتابخواني علاقه مند كنم در قالب ورد و قابل ویرایش

اقدام پژوهی معلمان پایه اول مقطع ابتدایی با موضوع با توجه به ضعف عضلانی پارسا دانش آموز پایه اول چگونه مشکل یادگیری وی را برطرف نمایم 

4000 تومان

سایر دسته بندی ها

دانلود فایل اقدام پژوهی معلمان با موضوع فضای مجازی

فضای مجازی و نحوه برخورد با آن یکی از مهمترین مساعلی است که معلمان و خانواده ها درباره آن دغدغه دارند تا دانش آموزان به نحو موثر و کنترل شده ای با این فضا در ارتباط باشند . از همین روست که نگارش فایل اقدام پژوهی معلمان با موضوع فضای مجازی را در دستور کار رقرا دادیم و چندین نمونه از آن را آماده دانلود کرده ایم . در ادامه به بخشی از محتوای یکی از فایل های اقدام پژوهی معلمان ابتدایی با موضوع فضای مجازی آشنا میشوید.

جمع آوری شواهد دو  پیرامون مقوله  فضای مجازی

اجرای ارزشیابی تاثیر اقدامات نوین پیرامون مقوله فضای مجازی

اجرای گزارش نهایی و بیان تجدید نظر پیرامون مقوله فضای مجازی

کسب نتایج  پیرامون مقوله فضای مجازی

راهکار ها و پیشنهادات پیرامون مقوله فضای مجازی

اقدام پژوهی کاهش آسیب های فضای مجازی

نمونه اقدام پژوهی  فضای مجازی معاون آموزشی آموزشگاه  ( کاهش آسیب های فضای مجازی در دانش آموزانم ) چگونه توانستم با افزایش آگاهی دانش آموزان پایه دهم در زمینه فضای مجازی،میزان آسیبهای آنرا کاهش دهم در قالب ورد

نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه با موضوع چگونه توانستم با افزایش آگاهی دانش آموزان پایه دهم در زمینه فضای مجازی،میزان آسیبهای ناشی از سوء استفاده از آنرا کاهش دهم

دیباچه مطلب پیرامون مقوله  فضای مجازی

چکیده و مقدمه  موضوع پیرامون مقوله فضای مجازی

بیان مسئله پژوهش پیرامون مقوله  فضای مجازی

شرایط و توصیف وضعیت حاضر پیرامون مقوله  فضای مجازی

جمع آوری  داده ها و شواهد یک پیرامون مقوله  فضای مجازی

تفسیر و تجزیه داده ها و اطلاعات پیرامون مقوله فضای مجازی

ارائه راه حل ها و راهکار های نوین موقتی دررابطه با  فضای مجازی

ارائه راه حل ها و راهکار های جدید و نظارت بر آن پیرامون مقوله فضای مجازی

با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، تبادل تجربه با همکاران طی تشکیل جلساتی مانند شورای معلمان و انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندی مطالب بدست آمده برای حل مشکل، راههای مختلفی ارائه گردید که عبارتند از:

اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

اقداماتی که بر عهده مربیان و معلمان و مشاور می باشد:

–  برگزاری جلسات آموزشی و مشاوره برای والدین

–  آموزش نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی به دانش آموزان در کلاسهای فوق برنامه

–  ارائه دلایل روشن و کافی در مورد دلایل عدم بازدید از سایت های غیر اخلاقی برای دانش آموزان

–  شناسایی محدوده دوستی و روابط در دنیای مجازی

–  معرفی سایت های مفید برای استفاده نوجوانان

–  معرفی موتورهای جستجوی مناسب در فضای مجازی

اقدام پژوهی افت تحصیلی

جدید ترین نمونه ای که توسط پژوهشسرای معلم پژوهنده در زمینه اقدام پژوهی افت تحصیلی در اردیبهشت ماه 1398 نگارش شده است ..این فایل اقدام پژوهی برای معاون آموزشی با موضوع چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی دانش آموزانم را برطرف نمایم نمونه ای دقیق و کامل در قالب ورد و بسیار کامل بوده که از انتهای همین صفحه امکان دانلود اقدام پژوهی افت تحصیلی را خواهید داشت.

اقدام پژوهی برای معاون آموزشی با موضوع چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی دانش آموزانم را برطرف نمایم

اقدام پژوهی نشاط

اقدام پژوهی معاونت آموزشی با موضوع چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم در قالب ورد

اقدام پژوهی معاونت آموزشی با موضوع چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

انتخاب راه حل ها در اقدام پژوهی بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

اقدام پژوه با توجه به یافته های بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و راه حل های ارائه شده را با قضاوت ارزشی سنجیده و با توجه به امکان اجرا و اهمیت اجرای آنها، راه حل ها را به ترتیب زیر بر می گزیند.

۱- آموزش و آگاهی والدین، آموختن نحوۀ برخورد صحیح والدین در مواردی که خطایی از فرزند آنان در استفاده از فضای مجازی سر می زند.

۲- فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مواجهه با موقعیت های خاص در دنیای مجازی برای دانش آموزان

۳- هدایت درست و قرار دادن اصولی دانش آموزان در مسیر استفاده از تکنولوژی و ارتباطات جدید توسط معلمان

 

اقدام پژوهی تفکر و پژوهش

اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی با موضوع چگونه دانش آموزانم را به شرکت در فعالیتهای پژوهی در راستای تفکر و پژوهش علاقمند کنم در قالب ورد

اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی با موضوع چگونه دانش آموزانم را به شرکت در فعالیتهای پژوهی در راستای تفکر و پژوهش علاقمند کنم

نمونه مقالات اقدام پژوهی معلمان ابتدایی

نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
کاملترین فایل های پژوهی را از اتاق تعاون معلمان پژوهشگر بخواهید.
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۲۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی افت درسی
اسف ۱۶, ۱۳۹۷ ۸
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی روش نوین تدریس ریاضی
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۶
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی دانش آموز دیرآموز
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۲
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی ترس
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی فرزند طلاق
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۴
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معلمان دوم دبستان
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۳
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگاران پنجم ابتدایی
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آسیب های اجتماعی
اسف ۱۵, ۱۳۹۷ ۳۶
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان ششم ابتدایی
اسف ۱۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معلمان دوم ابتدایی
اسف ۱۲, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی ریاضی مقطع دبستان
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان پنجم دبستان
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان سوم دبستان
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۲
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگاران دبستانی
بهم ۲۹, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی آموزگار استثنایی
بهم ۲۵, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگار دوم مقطع دبستان
بهم ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۹
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلمان چهارم ابتدایی
بهم ۱۹, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلم دوم مقطع دبستان
بهم ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۳
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معلمان مقطع ابتدایی
بهم ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی آموزگاران چند پایه
بهم ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی املا پایه سوم ابتدایی
دی ۲۵, ۱۳۹۷ ۹
۴۰۰۰ تومان

نمونه های اقدام پژوهی مدیران مدارس

دانلود اقدام پژوهی مدیر آموزشگاه
ارد ۱۵, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیران مدرسه
ارد ۱۵, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر متوسطه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای مدیران آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیریت مشارکتی
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
دانلود اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۲, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
دانلود اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۱, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر ابتدایی
ارد ۱۰, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای مدیر متوسطه
ارد ۷, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی برای مدیران مدرسه
ارد ۵, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان

معاون اجرایی

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی مدارس
اسف ۱۴, ۱۳۹۷ ۲
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت اجرایی آموزشگاه
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی فرهنگ کتابخوانی
آذر ۶, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی خرید کالای ایرانی
آبا ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع متوسطه
اسف ۱, ۱۳۹۶ ۱۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مقاطع ابتدایی
اسف ۱, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۱۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مقطع راهنمایی
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون اجرایی آموزشگاه
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی راهنمایی
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون اجرایی مدرسه
بهم ۱۴, ۱۳۹۶ ۳
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مدارس
آذر ۴, ۱۳۹۶ ۰
۳۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون اجرایی مدارس
آبا ۱۲, ۱۳۹۶ ۵
۳۰۰۰ تومان

معاون آموزشی

اقدام پژوهی مدیر متوسطه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون آموزشی
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی آموزشگاه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت آموزشی مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۳
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت آموزشی دبستان
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۴
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه دوم
ارد ۱۲, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی
ارد ۱۲, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی دبستان
ارد ۱۱, ۱۳۹۸ ۲
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی
ارد ۱۰, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاونت آموزشی
ارد ۹, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی برای معاون آموزشی آموزشگاه
فرو ۳۰, ۱۳۹۸ ۰
۳۰۰۰ تومان

معاون و مربی پرورشی

اقدام پژوهی مدیر متوسطه
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی مدیر
ارد ۱۴, ۱۳۹۸ ۰
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
ارد ۱۳, ۱۳۹۸ ۱
۵۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مدارس
اسف ۹, ۱۳۹۷ ۳
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معارف اسلامی
اسف ۶, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی فعالیت پرورشی
بهم ۱۳, ۱۳۹۷ ۱۲
۴۰۰۰ تومان
نمونه اقدام پژوهی معاون پرورشی آموزشگاه
آذر ۶, ۱۳۹۷ ۶
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقاطع دبستان
اسف ۱, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مدارس راهنمایی
بهم ۳۰, ۱۳۹۶ ۸
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معلم پرورشی
بهم ۳۰, ۱۳۹۶ ۵
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع دبستان
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مربیان پرورشی
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۹
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع راهنمایی
بهم ۱۷, ۱۳۹۶ ۴
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی معاون پرورشی مقطع ابتدایی
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۱
۴۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی مربی پرورشی مدرسه
بهم ۱۶, ۱۳۹۶ ۶
۴۰۰۰ تومان


(Leave empty)